Palvelut

Työskentelemme usein haastavissa olosuhteissa: korkealla, pimeissä ja ahtaissa paikoissa.

PALVELUT
Palvelu 3

Maalaus ja pinnoitus

Teollisuuden hiekkapuhallus-, pintakäsittely-, pinnoitus-, maalaus- ja tarkastustyöt.

Palvelu 1

Asennus ja kunnossapito

Erilaiset asennus- ja kunnossapitotyöt.

Palvelu 6

Voimalaitoshuollot

Tutkimme ja korjaamme mekaanisia vikoja energiavoimalaitoksissa.

Palvelu 2

Erikoistyöt

Muun muassa kemianteollisuuden terässäiliöiden huoltotyöt.

Vain paras lopputulos kelpaa.

Teollisuuden pinnoitteet ja maalaukset tehdään turvallisuus- ja laatuvaatimukset täyttävillä pinnoitteilla.
Näin taataan varmasti kestävä ja paras mahdollinen lopputulos.


Ota yhteyttä